Türkiye Nöroloji Tarihçesi

 Türkiye Nöroloji Tarihçesi

“Türkiye Nöroloji Tarihçesi” 5 yıllık bir uğraşının ürünü. 1999 yılı 35. Ulusal Kongre sırasında, kongre başkanı, Sn. Prof. Dr. Egemen Idiman “Türk Nöroloji Tarihi” diye bir çalışma başlattı. Kongrenin ilk sunumu da böyle bir prezantasyon idi. Daha sonra kendisinin “ahde vefa” amacıyla başlattığını söylediği bu çalışma bir çok eksiklikler içermekle beraber bir ilk olduğu için, her zaman sevgiyle anıla¬caktır. O zaman şöyle düşünmüştüm. “Her birey kendi çalıştığı birimlerin tarihini ortaya koymalı”. Bu düşünceden hareketle “Türkiye Eğitim Hastanelerinde Nöroloji Tarihçesi” isimli kitabı 2000 yılındaki 36. Ulusal Kongre esnasında okuyucuya ulaştırdık. Kitap çok olumlu eleştiriler aldı. Niçin tüm Türkiye değil, diye eleştiriler aldık. Birinci kitaptan alman olumlu eleştirileri de hesaba katarak böyle bir çalışmaya giriştik. Türk Nöroloji Demeği yetkilileri ile de görüşerek, bu projenin hayata geçmesi için gönüllü olduk. Fakat iş biraz genişleyince, işin pek kolay olmadığını da gördük. Bazen umutsuzluğa kapıldık. Birçok anabilimdalından çabuk ve kapsamlı bilgiler gelirken, bazı anabilimdalı öğretim üyelerinin, kendi kısa özgeçmişlerini bile göndermekten sakındıklarını gördük. Tahminim odur ki, bazı arkadaşlarımız çalışmayı küçümsediler ve yardım etmeye tenezzül etmediler. Biz yine yılmadık. Bir çoğunu taciz düzeyinde rahatsız ettik. Sonunda elinizdeki bu bilgilere ulaştık.
Burada belirtmem gereken birkaç önemli nokta var. Birincisi Dr. Faruk Bayülkem’in Bakırköy orijinli Nöroloji, Psikiyatri ve Nöroşirürji tarihi çalışmaları. Önemli bir katkı diye düşünüyor, kendisine bu çalışmalarından dolayı şükran-larımızı sunuyoruz. Diğer bir çalışma ve teşekkür rahmetli hocamız Prof. Dr. Kenan Tükel’in İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Mezuniyet Sonrası kursta verdiği “Türkiye1 de Nörolojinin Gelişmesi” konulu konferans ve bu kon¬feransı mezuniyet sonrası kitaba basan Prof. Dr. Coşkun Özdemir’e. Üçüncü teşekkür Prof. Dr. Perihan Baslo’ya. Cerrahpaşa Nöroloji albümü, birçok eski hocamızın resmine ve bilgiye ulaşmamıza katkı sağladı.
Bu kitap oluşturulurken İstanbul, İzmir ve Ankara’da emekli hocalar kentin nöroloji kliniklerinin direktörlerinin buluştuğu yemekli toplantılar ve bu toplan¬tılar esnasında emekli hocaların profesyonel olarak filme alınmasını, organizasyonu, bu kitabın bu haliyle önümüze gelmesini sağlayan Abdi İbrahim İlaç A. Ş. Trifarma grubu Gingobil ekibine, (başta ürün müdürü Elif Aydın olmak üzere)ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlar yüzyılı aşan bir tarihin gün yüzüne çıkması¬na sağladıkları katkı nedeniyle ne kadar övünseler azdır.
Kitabın hazırlanmasına profesyonel katkılar sağlayan Popüler Psikiyatri der- gisinin’nin yaratıcısı ve de editörü olan Uz. Dr. Mustafa Güveli ve ekibine de teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Kitapla ilgili birkaç noktaya değinmem gerekir.
Birinci bölümde Türk Nöroloji Tarihi ile ilgili genel bilgileri koyduk. Bu bölümde Cerrahpaşa’da Nöroloji birkaç tekrarla ve birkaç yazar tarafından ele alınmakla beraber, bu yazılarında Türk Nöroloji tarihinin genelini ilgilendirdiğini düşündük, ikinci bölümde tüm üniversite anabilimdallarının, anabilimdalından gönderilen tarihçelerini ve öğretim üyelerinin özgeçmişlerini koyduk. Bu bilgi ve belge toplamı 5 yıla yayıldığı için bazı güncelleştirmeleri yapamadık. Eğitim Hastanelerini olmak üzere ayrı bir bölüm olarak yeni formada ele aldık. Klinik eğiticilerinin özgeçmişlerini ilave ettik. Mümkün olduğu kadar güncelleştirdik. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illeri bir arada, önce devlet, sonra da SSK Eğitim Hastanelerini ele aldık. Tüm bu çalışmalar esnasında yüzlerce yazışma oldu. Mail gönderildi. Fax gönderildi. Cevaplar alındı. Gelen yazılar bilgisayarda yazıldı. Bu kitabın oluşmasında çok büyük bir emek harcandı. Bu emeği harcayanlardan biri kliniğimiz sekreteri Esra Şenol Karaselim’e teşekkür etmeyi bir borç biliyorum ve son zamanlarda bu çalışmaya katkı sağlayan Buğra Dağ’a da teşekkür…

Doç. Dr. Dursun KIRBAŞ
02.10.2003 Gümüşsuyu/İstanbul

Bölüm 1
TÜRKİYE’DE NÖROLOJİNİN GELİŞMESİ   ( .DOC , .PDF , .RAR )

 • Türkiye’de Nöroloji’nin Dünü Bugünü
 • Türkiye’de Nöroloji’nin Gelişmesi / Prof. Dr. Kenan TÜKEL
 • Cerrahpaşa Nöroloji Kliniği’nin Tarihçesi / Prof. Dr. Perihan Baslo
 • Cerrahpaşa’da Nöroloji / Prof. Dr. Edip Aktin
 • Cerrahpaşa’da Nöroloji / Prof. Dr. Erdoğan Özdamar
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Kuruluş Tarihçesi /
 • Prof. Dr. Bedriye Kot
 • Hocamız Sayın Prof. Dr. Bedriye. Kot’u Uğurlarken
 • Dr. Erdem Tunçbay
 • Merhum Dr. Abdülkadir Cahit Tuner’in Biyografisi
 • Dr. Erdem Tunçbay

Bölümü İndir ( .DOC , .PDF , .RAR )

Bölüm 2
HOCALARIMIZ

Bölümü İndir ( .DOC , .PDF , .RAR )

Bölüm 3
ÜNİVERSİTELERİMİZDE NÖROLOJİ ANABİLİM DALLARININ TARİHÇELERİ  .DOC , .PDF , .RAR )

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Tarihçesi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • İstanbul Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü
 • Deneysel Tıp Merkezi (DETAM)
 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Tarihçesi
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği
 • (EÜTF-NK) Tarihçesi
 • Atatürk Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTU) Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü
 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı’nm Tarihçesi
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dah Tarihçesi
 • Başkent Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dah Tarihçesi
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Harran Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi.. 361 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarihçesi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı Tarihçesi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
 • Nöroloji Anabilim Dalı

Bölümü İndir ( .DOC , .PDF , .RAR)

Bölüm 4:
TÜRKİYE EĞİTİM HASTANELERİNDE NÖROLOJİ TARİHÇESİ  .DOC , .PDF , .RAR )

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ven Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi I. Nöroloji Kliniği
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
 • II. Nöroloji Kliniği (1991- 2000)
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroloji Kliniği
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroloji Klinikleri Tarihçesi
 • Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Nöroloji Kliniği Kısa Tarihçesi
 • Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • SSK İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği
 • SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi
 • Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • Posta İşleri Genel Müdürlüğü (PTT) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 • Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi
 • Nöroloji Servisi Kuruluş ve Gelişimi
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • SSK Ankara Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • SSK Tepecik Hastanesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi
 • SSK İzmir Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği Tarihçesi

Bölümü İndir ( .DOC , .PDF , .RAR )

Bölüm 5
Albüm

Bölümü İndir ( .DOC , .PDF , .PDF)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir